AIK VoteIT

Välkommen till AIK huvudförenings verktyg VoteIT som ska underlätta föreningens medlemsmöten. Införandet av detta verktyg är ett led i arbetet med att förbättra dialogen med och transparansen till AIK:s medlemmar med syfte att öka medlemmarnas engagemang.

Registrering sker genom två steg. Skapa först ett konto i VoteIT och begär sedan tillträde till själva mötet.

1) Skapa konto genom att klicka på Registrera (uppe till höger). Ange den mailadress som du har som har registrerat i AIK:s medlemsregister. Du kommer få ett mail från VoteIT till den adressen.

2) Klicka på länken du fick i mailet för att göra klart registreringen.

3) Begär åtkomst till AIK Huvudförenings ordinarie årsmöte 2018-09-22 här

 

Om du inte kommer in i mötet efter att du registrerat dig beror det på att du antingen ej har mailadressen registrerad i AIK:s medlemsregister eller att du ej betalat din medlemsavgift för 2018. Vänligen kontakta då medlem@aik.se (maila personnummer, namn + e-post).

 

(Aktiva) Medlemmar kan via VoteIT korrespondera kring handlingar och ställa frågor till styrelsen inför medlemsmöten samt på medlemsmöten följa besluten online och på distans. (OBS! Ej e-rösta)

VoteIT möjliggör också för AIK att rapportera beslut på medlemsmöten till sina medlemmar samt medför även automatisering av röstlängd och talarlistor.

 

Läs mer på AIK:s hemsida.